Вашата оферта

Направете реклама на имота си в нашия сайт
Снимка/Документи:Внимание!
Според чл.3., ал.(1), т.7 от Закона за авторското право и сродните му права фотографиите и произведения създадени по начин, аналогичен на фотографския, са закрилян обект! Използването им без съгласието на носителя на авторското право е престъпление по смисъла на чл.172а на Наказателния кодекс на Р България и се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева!

Tелефон за връзка: 0888 45 05 39