Ролята на брокера

Закупуването на жилище е нещо повече от огледи на различни имоти. Важното е да се намери желания имот, в предпочитания район, на най-добрата цена, по възможност с минимална загуба на време и усилия.

Всичко това може да се постигне, когато Купувачът работи с опитен брокер. Как ще го познаете?

Той ще ви даде информация за цените на различни видове жилища в различните райони на дадено населено място. Ще ви запознае с подробности за всички предлагани в момента на пазара имоти според вашите изисквания.

Ще отговори на правните ви въпроси, отнасящи се до собствеността на имота, липса или не на задължения или тежести върху него, видове такси и заплащания при едно бъдещо прехвърляне и т.н.

Ще ви заведе на оглед на имотите, коите вие предварително сте избрали на база направените ви предложения. При огледа ще получите полезни съвети относно предимствата и недостатъците на имота.

Ще бъде изготвен предварителен договор. Ще съдейства за оформянето на всички необходими документи преди изповядване на сделката и ще организира самото изповядване пред Нотариус.

Трудът на брокера е високо квалифициран, заслужава уважение и добро възнаграждение. Според водещи специалисти у нас и в чужбина, то е няколко пъти по-малко от реалната стойност на положения труд.

Брокерът трябва да притежава юридически и маркетингови познания. Той е компетентен по строително-ремонтни работи. Той е психолог в общуването, внимателен, тактичен и професионален съветник.

Брокерът създава икономически, организационно-технически, правни, психологически и други условия за сключване на сделката. За всеки конкретен случай се търси адвокатска консултация, за да се предприемат най-резултатните средства за обработка и подготовка на всички документи и осъществяване на организацията до изповядване на сделката пред Нотариуса. На клиента се предоставя пълна информация относно стойността на сделката – такси, данъци, хонорари. Брокерите могат да посочат начини за ефективност на сделката от финансова гледна точка за спестяване на част от разходите.

Работата на брокера има голямо социално значение. Той е бизнес-посредник на хора, за които жилището е единствената материална ценност. За това е необходимо правата на страните в сделката да се гарантират с висока профисионална отговорност, което означава брокерите да са в течение на всички промени в нормативната база. Защото те нямат право на грешка.

КОМИСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА АГЕНЦИЯТА – ПОСРЕДНИК

За извършена посредническа дейност клиентът заплаща на Агенцията възнаграждение. Ето какво е то у нас:

1. При покупко-продажба на имот. За нашата страна в зависимост от района и естеството на сделката комисионното възнаграждение варира обикновено от 1% до 3% от продажната цена на имота и се заплаща както от Купувача така и от Продавача (в случаите, когато и двете страни са клиент на брокера) – най-често при подписване на Предварителния договор, но е възможно да се договори и друго време за плащане, както и друга стойност на възнаграждението.

2. При наемни отношения. Често срещана практика е комисионното възнаграждение да е еднократно 50% от размера на месечния наем. То се заплаща и от Наемодателя и от Наемателя. Това не означава, че този процент не може да бъде договарян, особено при големи наеми. В различните населени места на страната комисионното възнаграждение е различно и е в зависимост от много фактори – местни и национални. Има фирми, чиято оферта е 60% и други – със 100% от размера на наема. Някои фирми договарят безплатно за една от страните, като увеличават процента на другата. Заплащането най-често става при подписване на Договора за наемните отношения.

Комисионите не се регламентират със закон, а се определят от пазара и от традициите.

Всички текстове са от електронното издание „100 въпроса, 100 отговора за недвижимите имоти“, допълнени от книгата  „200 въпроса, 200 отговора за недвижимите имоти“. инж. Мария Гаджова, доктор на науките; редактор: Васил Стоянов; консултанти: нотариус Даниела Кръстева, инж. Цветка Бостанджиева, Лиляна Христова; Издателство ИМН – Пловдив